Artikel Jawa

ꦥꦩꦸꦭꦁꦔꦤ꧀

꧋ꦗꦫꦺꦱꦶꦩ꧀ꦧꦃꦲꦏꦸꦏꦸꦢꦸꦱꦼꦏꦺꦴꦭꦃ

ꦏꦉꦧꦺꦤ꧀ꦢꦢꦶꦧꦺꦴꦕꦃꦒꦼꦤꦃꦩꦽꦤꦃꦲꦺꦴꦫꦲꦁꦒ꧀ꦭꦢꦿꦃ

ꦗꦫꦺꦫꦩꦲꦶꦧꦸꦲꦏꦸꦏꦸꦢꦸꦱꦽꦒꦼꦥ꧀ꦩꦁꦏꦠ꧀

ꦏꦉꦧꦺꦤ꧀ꦢꦢꦶꦮꦺꦴꦁꦥꦁꦏꦠ꧀ꦲꦸꦫꦶꦥ꧀ꦲꦺꦴꦫꦏꦼꦱꦿꦏꦠ꧀ꦩ꧀ꦭꦫꦠ꧀

ꦗꦫꦺꦧꦥꦏ꧀ꦲꦶꦧꦸꦒꦸꦫꦸꦲꦏꦸꦏꦸꦢꦸꦱꦶꦤꦲꦸ

ꦠꦩ꧀ꦧꦃꦲꦶꦭ꧀ꦩꦸ

ꦏꦉꦧꦺꦤ꧀ꦏꦼꦭꦏꦺꦴꦤ꧀ꦏꦧꦺꦃꦏꦁꦠꦶꦤꦸꦗꦸ

ꦤꦔꦶꦁ

ꦥꦿꦏꦤ꧀ꦕ‍‍‍꧈

ꦕꦺꦴꦧꦢꦼꦭꦼꦁꦔꦼꦤ꧀ꦏꦲꦤꦤ꧀ꦚꦠ

ꦲꦥꦲꦶꦱꦶꦃꦧꦶꦱꦥꦩꦸꦭꦁꦔꦤ꧀ꦏꦁꦲꦤꦢꦢꦺꦏ꧀ꦲꦏꦺꦲꦸꦫꦶꦥ꧀ꦠꦸꦩꦠ

ꦥꦩꦸꦭꦁꦔꦤ꧀ꦏꦁꦠꦤ꧀ꦥꦠꦸꦭꦝ

ꦥꦩꦸꦭꦁꦔꦤ꧀ꦏꦁꦏꦱꦠ꧀ꦠꦤ꧀ꦥꦶꦮꦸꦭꦁ

ꦥꦩꦸꦭꦁꦔꦤ꧀ꦏꦁꦔꦗꦂꦫꦏꦺꦲꦁꦏꦲꦁꦏꦮꦸꦠ

ꦱꦶꦗꦶꦭꦤ꧀ꦱꦶꦗꦶꦲꦤꦥꦶꦫ꧉

ꦗꦫꦺꦲꦤꦸꦠ꧀ꦏꦁꦢꦸꦮꦺꦏꦼꦂꦱ

ꦗꦤ꧀ꦲꦺꦴꦫꦮꦼꦫꦸꦃꦱꦸꦧꦱꦶꦠ꧈ꦠꦿꦥ꧀ꦱꦶꦭ꧈ꦲꦥꦩꦤꦺꦃꦠꦠꦏꦿꦩ

ꦭꦭꦶꦢꦺꦴꦱ

ꦏꦧꦺꦃꦭꦸꦫꦸꦁꦧꦶꦤꦫꦸꦁꦏꦸꦩꦭꦸꦁꦏꦸꦁ

ꦥꦩꦿꦶꦃꦥꦩꦸꦗꦶꦱꦶꦗꦶ

ꦥꦩꦸꦭꦁꦔꦤ꧀ꦲꦺꦴꦫꦲꦮꦺꦃꦥꦼꦥꦝꦁ

ꦱꦶꦩ꧀ꦧꦃ꧈

ꦚꦸꦮꦸꦤ꧀ꦥꦔꦥꦸꦤ꧀ꦠꦼꦤ

ꦏꦸꦭꦩ꧀ꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦏꦼꦥꦶꦔꦶꦤꦢꦢꦺꦴꦱ꧀ꦝꦺꦴꦏ꧀ꦠꦼꦂ

ꦗꦭꦂꦫꦤ꧀ꦝꦸꦮꦶꦠ꧀ꦠꦺꦧꦥꦏ꧀ꦩ꧀ꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦱꦏꦺꦴꦥꦼꦂ

ꦫꦩ꧈

ꦚꦝꦺꦴꦁꦢꦸꦏ

ꦏꦸꦭꦩ꧀ꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦏꦥꦶꦭꦸꦠ꧀ꦢꦿꦗꦠ꧀ꦥꦁꦏꦠ꧀

ꦗꦭꦂꦫꦤ꧀ꦲꦗꦿꦶꦃꦱꦸꦩ꧀ꦥꦃꦲꦶꦁꦫꦏ꧀ꦪꦠ꧀

ꦏꦁꦥꦁꦒꦃꦩ꧀ꦭꦫꦠ꧀ꦱꦼꦏꦫꦠ꧀

ꦧꦥꦏ꧀ꦲꦶꦧꦸꦒꦸꦫꦸ꧈

ꦚꦸꦮꦸꦤ꧀ꦢꦺꦴꦔꦥꦔꦺꦱ꧀ꦠꦸ

ꦩꦸꦒꦶꦩꦸꦒꦶꦱꦼꦢꦪꦲꦶꦭ꧀ꦩꦸꦱꦒꦼꦢ꧀ꦢꦢꦺꦴꦱ꧀ꦱꦔꦸ꧉

(ꦏꦲꦁꦒꦶꦠ꧀ꦢꦺꦤꦶꦁ꧇ꦧꦸꦢꦶꦱꦼꦠꦾꦮꦤ꧀)


Pamulangan

(Budhi Setyawan)

Jare simbah aku kudu sekolah
Kareben dadi bocah genah mrenah ora nggladrahJare rama ibu aku kudu sregep mangkat
Kareben dadi wong pangkat urip ora kesrakat mlarat

Jare bapak ibu guru aku kudu sinau
Tambah ilmu
Kareben kelakon kabeh kang tinuju

Nanging
prakanca, …

coba delengen kahanan nyata
apa isih bisa pamulangan kang ana dadekake urip tumata
pamulangan kang tanpa tuladha
pamulangan kang kasatan piwulang
pamulangan kang ngajarake angka-angka wuta
siji lan siji ana pira?
Jare anut kang duwe kersa
Jan ora weruh subasita, trapsila, apa maneh tata krama
lali dosa…
kabeh lurung binarung kumalungkung
pamrih pamuji siji
Pamulangan ora aweh pepadang
Simbah,
Nyuwun pangapunten
Kula mboten kepingin dados dokter
Jalaran duite bapak mboten wonten sakoper

Rama,
Nyadong duka
Kulo mboten kapilut drajat pangkat
Jalaran ajrih sumpahing rakyat
Kang panggah mlarat sekarat

Bapak ibu guru,
Nyuwun donga pangestu
Mugi-mugi sedaya ilmu saged dados sangu